Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

Projektu numatoma įvertinti ir vystyti Lietuvos patirtį, gebėjimus ir galimybes teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse. Jordanijos atvejis.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda

Baltijos labdaros fondas, pagal žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles, įgyvendina projektą “Seminarai Avių auginimas, priežiūra ir produktų panaudojimas”, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda

Baltijos labdaros fondas įgyvendina projektą “Gyvenu kaime – žinau savo vertę”, finansuojama iš Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų: NVO programos Lietuvoje. Šiuo projektu bus sustiprintos kaime veikiančios bendruomenės, kad šios būtų pajėgios ugdyti kaimo žmonių suvokimą apie žmogaus teises, lygias galimybes, diskriminaciją, pagarbą sau ir kitam.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) kartu su partneriais, vienas iš partnerių yra Baltijos labdaros fondas, įgyvendina projektą „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia - https://europa.eu/eyd2015/lt

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda

2010-aisiais pradėtas projektas "Parama triušiais ir komposto sliekais smulkiesiems ūkiams siekiant ūkininkavimo ir verslumo plėtros Parnuma, Estijoje" pagerins remtinų šeimų pajamas, o tuo pat metu skleis žinias apie įvairius būdus bendruomenei pagerinti savo gyvenimą ir puoselėti aplinką. 75 šeimų Parnu apskrityje gaus paramą iš Baltijos labdaros fondo mėsiniais ir kailiniais triušiais bei komposto sliekais. Per pirmuosius dvejus projekto metus 10 šeimų gaus po devynis angoros triušius, 15 šeimų - Kalifornijos sliekų. Papildomos 50 šeimų gaus gyvųjų dovanų perdovanojimus. Drauge su gyvosiomis dovanomis visos šeimos gaus ir kitą dovaną - žinias. Jie dalyvaus mokymuose ir konsultacijose yvairiomis temomis: agroekologijos, kertinių akmenų, gyvulių gerovės; taip pat triušių priežiūros ir marketingo. Bus teikiama pagalba registruojant veisimo ūkius. Kitoje fazėje šeimos turės galimybę pradėti verslus ir susikurti darbo vietas.

Šio projekto metu vaikų globos namai ir specializuota internatinė mokykla, kuri turi maždaug 145 moksleivių, bei kitos 24 šeimos gaus 80 avių, 20 naminių paukščių (vištų, žąsų ar ančių); 2640 uoginių augalų (aviečių, braškių, juodųjų serbentų ar aronijų). Baltijos labdaros fondas parems bendruomenę ir jos integracijos procesus, kadangi šiuo metu bendruomenės šeimų požiūris į specialiąsias įstaigas yra gana atstumiantus. Šios grupės žmonių drauge dalyvaus mokymuose, kitose veiklose, kurių pagrindinis tikslas: pagerinti gyvenimo sąlygas ir suvienyti bendruomenę. Be to Baltijos labdaros fondas teiks mokymus apie mažųjų gyvulių laikymą, sodininkystę, marketingą ir verslumą. Projekte bus teikiama ir technikos bei veterinarijos pagalba su projektu susijusiems projektams.