Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

es l.png             esf l.png

 Pastaruoju metu skiriama daug dėmesio jaunų žmonių įtraukčiai į darbo rinką, palankesnių sąlygų jauniems asmenims įsitvirtinti ir išlikti darbo rinkoje, tačiau kita ne mažiau svarbi pažeidžiama grupė mūsų visuomenėje yra vyresnio amžiaus darbingi asmenys, kurių įtraukčiai pastaruoju metu skiriama nepakankamai dėmesio.

_

Projektas „Sukurk save iš naujo“ eina į pabaigą. Šių metų rugpjūčio 31 dieną, Viešintose, Anykščių rajone, vyko paskutinieji projekto iniciatyvumo ir verslumo grupiniai mokymai.

_

Inturkėje, Molėtų rajone, šių metų rugpjūčio mėn. 16 dieną vyko projekto “Sukurk save iš naujo” skaitmeninio raštingumo mokymai.

_

Visų projekto veiklų ir konkrečių mokymų tikslas yra padėti vyresnio amžiaus žmonėms atrasti savanoriavimo džiaugsmą, suteikti žinias ir motyvaciją, stiprinti darbinius ir bendruosius gebėjimus, paskatinti aktyviai dalyvauti ir išlikti darbo rinkoje. Iš darbo rinkos sistemos iškritusiam ar bandančiam joje išlikti vyresnio amžiaus asmeniui savanoriška veikla gali būti paskata ir vienintelė galimybė įgyti reikiamus įgūdžius - išbandyti skirtingų specialybių darbus, praktiškai pabūti darbo vietoje, užmegzti draugiškus santykius su bendradarbiais ir gauti socialinį palaikymą.