2010-aisiais pradėtas projektas "Parama triušiais ir komposto sliekais smulkiesiems ūkiams siekiant ūkininkavimo ir verslumo plėtros Parnuma, Estijoje" pagerins remtinų šeimų pajamas, o tuo pat metu skleis žinias apie įvairius būdus bendruomenei pagerinti savo gyvenimą ir puoselėti aplinką. 75 šeimų Parnu apskrityje gaus paramą iš Baltijos labdaros fondo mėsiniais ir kailiniais triušiais bei komposto sliekais. Per pirmuosius dvejus projekto metus 10 šeimų gaus po devynis angoros triušius, 15 šeimų - Kalifornijos sliekų. Papildomos 50 šeimų gaus gyvųjų dovanų perdovanojimus. Drauge su gyvosiomis dovanomis visos šeimos gaus ir kitą dovaną - žinias. Jie dalyvaus mokymuose ir konsultacijose yvairiomis temomis: agroekologijos, kertinių akmenų, gyvulių gerovės; taip pat triušių priežiūros ir marketingo. Bus teikiama pagalba registruojant veisimo ūkius. Kitoje fazėje šeimos turės galimybę pradėti verslus ir susikurti darbo vietas.