Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) kartu su partneriais, vienas iš partnerių yra Baltijos labdaros fondas, įgyvendina projektą „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia - https://europa.eu/eyd2015/lt

 

Projekto esmė:

Pasitelkus platų partnerių tinklą, projekte numatytomis interaktyviomis ir inovatyviomis priemonėmis bus siekiama didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime. Projekto veiklos: a) žinių konkursas internete, konkursai jaunimui radijuje ir TV, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijoje; b) vystymosi tematiką į kursus universitetuose ir kolegijose integruojančios veiklos, mokytojų apmokymas dirbti su vystymosi tematika, rašto darbų, žurnalistinio tyrimo konkursų rengimas, c) fotografijos konkursas ir pristatymai Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir Lietuvos bendruomenėse.  uage:IT'>https://europa.eu/eyd2015/lt

Projekto idėja:

Teminiai Europos Sąjungos (ES) metai- puiki galimybė tiek viešinti aktualią/ probleminę ES viešosios politikos sritį, tiek į platesnį dialogą apie šios politikos aktualumą bei kryptis įtraukti įvairias visuomenės grupes. Deja, bet visuomenėje vystomasis bendradarbiavimas kaip Lietuvos užsienio politikos sritis nėra itin plačiai žinomas: nors Eurobarometro duomenimis (2013) pagalbos teikimą neturtingesnių šalių gyventojams palaiko 81% apklaustųjų Lietuvoje, gilesnė visuomenės apklausų analizė atskleidžia, kad informacija apie vystomąjį bendradarbiavimą yra ribota ir netiksli tad pagrįstai galima abejoti apklausų rezultais bei visuomenės 

informuotumu apie vystymąsi.

Egzistuoja daug visuomenės riboto informuotumo apie vystymąsi ir vystomąjį bendradarbiavimą priežasčių; šio projekto kontekste galima keletą iš jų- jaunimo informavimo apie vystymąsi iniciatyvos yra pavienės, jos nėra gerai koordinuotos, ribota dalyvaujančių moksleivių ir mokytojų aprėptis, nedidelis su vystymosi tematika pasirengusių dirbti ir galinčių teikti atitinkamą paramą moksleiviams mokytojų skaičius. Be to, iniciatyvų, informuojančių/ šviečiančių apie vystymąsi, švietimo/ mokymosi centrų kontekste į švietimo sistemą grįžusiems jauniems suaugusiems Lietuvoje apskritai nėra. Kalbant apie švietimą vystymosi tema akademiniame kontekste, Vytauto Didžiojo Universitete veikianti Tarptautinių santykių ir vystymosi bakalauro studijų programa- sveikintinas pavyzdys, tačiau kituose universitetuose, kolegijose (ypač kitose nei politikos mokslų srityse) besivystančių šalių problematika nėra paliečiama ir integruojama į mokymosi kursus. Galiausiai, akivaizdžiai trūksta iniciatyvų, įtraukiančių įvairias jaunimo grupes į diskusiją apie vystymąsi, juolab, kad tokia informacija bei iniciatyvos, deja, bet nepasiekia atokesnių Lietuvos bendruomenių. Tad šio projekto rėmuose pasitelkus platų partnerių tinklą, interaktyviomis ir inovatyviomis priemonėmis bus siekiama didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

 

Projekto vykdytojas:

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) www.pagalba.org

Projekto partneriai:

Baltijos labdaros fondas (BLF) www.blf.lt

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP) www.perspektyvos.org

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC)  www.lvjc.lt

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) www.lssa.smm.lt

VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) www.humana.lt