Baltijos labdaros fondas, pagal žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles, įgyvendina projektą “Seminarai Avių auginimas, priežiūra ir produktų panaudojimas”, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Avininkystė lietuviui yra tradicinė, tačiau primiršta ir tik dabartiniu metu populiarėjanti žemės ūkio šaka, ypač tinkama mažuose ūkiuose ar sunkiai prieinamose, nepalankiose žemės ūkio veiklai ir gamtosauginiu požiūriu saugotinose vietovėse. Labai gaila, tačiau avys vis dar dažniausiai auginamos tik kaip mėsos ar mokamų valstybinių išmokų šaltinis, jau atsiranda ir pieninių avių, tačiau tokia žaliava kaip avių vilna, kailis ar ragai dažnam ūkininkui yra tik nepageidaujamas, nuostolingas ir šalutinis produktas, kuris neduoda jokio pelno ir tik reikalauja papildomų išlaidų utilizuoti.

Tad siekiamas rezultatas - sudaryti sąlygas  ir siekti harmoningo visų ūkio teikiamų produktų pilnaverčio bei pelningo panaudojimo, tuo pačiu dalintis patirtimi, žiniomis ir parama bendruomenės šeimos ūkiuose,  užsiimančiuose avių auginimu. Avininkystė turi tapti ne tik mėsos ar vilnos šaltiniu, priemone nuganyti deklaruojamas pievas, bet ir būti neatsiejama nuo tradicinių avininkystės produktų gavybos, perdirbimo ir amatų: vilnos karšimo, verpimo, vilnos dažymo, mezgimo, veltinio vėlimo, papuošalų iš kaulų ar ragų gamyba, kailio išdirbimo, komposto ir organinių trąšų ruošimu. Pilnavertis avininkystės ūkio ir visos produkcijos bei žaliavų  perdirbimas ir gamyba šeimos ūkiuose teiktų ir didesnes pajamas, didintų kaimo gyventojų užimtumą, šeimos apsirūpinimą maistu, natūraliais produktais, tausotų  išteklius ir aplinką, pritrauktų naujų idėjų ir investicijų į kaimiškas vietoves ir paverstų jas daug patrauklesnėmis.

Projekto tikslas – didinti avininkystės žemės ūkio produkcijos gamintojų, smulkiųjų ūkininkų verslumą, užimtumą, bendradarbiavimą, sumažinti smulkaus ūkio atskirtį, skatinti užsiiminėti žemės ūkio veikla, remti ir propaguoti smulkujį verslą ir tradicinius amatus, rodyti ir dalintis gerąja patirtimi, skatinti naudotis internetu, supažindinti su internetinės prekybos avininkystės produktais privalumais, tuo didinant kompiuterinio raštingumo pritaikymą avininkystėje.

Tikslinė grupė – pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojai, smulkieji ūkiai, užsiimantys avių auginimu, žaliavos perdirbėjai, amatininkai, smulkieji verslininkai.

Projekto metu įgyvendinimo metu įvyko du seminarai kurių pagrindiniai uždaviniai buvo:

  1. Supažindinti ir informuoti apie avių auginimo ir priežiūros smulkiuose ūkiuose naujas galimybes;
  2. Suteikti žinių apie kokybiškos žaliavos iš avininkystės ūkio gavimą;
  3. Praktinio seminaro metu išmokyti, kaip ūkiuose gautą žaliavą į paversti kokybiškais bei patraukliais gaminiais;
  4. Pasidalinti žiniomis apie inovatyvų ir pelningą žaliavų bei gaminių pardavimo organizavimą.

Kiekvieno seminaro metu 50 dalyvių įgavo daugiau žinių ir informacijos apie avių auginimą, priežiūrą ir produktų panaudojimą.

 

Keletas akimirkų iš seminarų:

bendra