Projektu numatoma įvertinti ir vystyti Lietuvos patirtį, gebėjimus ir galimybes teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse. Jordanijos atvejis.

Siekiant įsitraukti į paramos teikimą regione, reikia identifikuoti sritis, kuriose Lietuvos parama turėtų teigiamą poveikį ir išliekamąją vertę, nustatyti kylančias pagrindines kliūtis ir stengtis jas pašalinti. Užmegzti ryšiai su vietinėmis ir vietoje dirbančiomis donorų organizacijomis padėtų aiškiai identifikuoti poreikius regione, kuriems Lietuva galėtų organizuoti tinkamą atsaką. Siekiant užtikrinti Lietuvos įsitraukimo tęstinumą, būtina partnerystė su vietinėmis organizacijomis, bendradarbiavimas su regione jau dirbančiomis šalimis donorėmis, susipažinimas su įgyvendinamomis tęstinėmis programomis.

Siekiant šių tikslų planuojam surinkti reikiamą informaciją (Turimų gebėjimų ir noro įsitraukti įvertinimas Lietuvoje; Poreikiai Jordanijoje ir regione, susiję su pabėgėlių iš konflikto zonų  persikėlimo problemomis; Susijusi šalių donorių ir tarptautinių organizacijų patirtis; Regione vykstančios tarptautinės programos ir projektai); surasti partnerius užmegzti kontaktus, numatyti bendradarbiavimo galimybes (Vietinėse organizacijose, Regione dirbančių šalių donorių organizacijose); parengti išvadas apie galimybes įsitraukti teikiant paramą Jordanijoje/regione (galimos Lietuvos poveikio sritys; galimo įsitraukimo geografinės sritys; galimas bendradarbiavimas su partneriais; tarptautinių fondų finansuojamos programos, kuriose būtų įmanomas Lietuvos įsitraukimas); viešinti Lietuvos įsitraukimo galimybes