Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

Visų projekto veiklų ir konkrečių mokymų tikslas yra padėti vyresnio amžiaus žmonėms atrasti savanoriavimo džiaugsmą, suteikti žinias ir motyvaciją, stiprinti darbinius ir bendruosius gebėjimus, paskatinti aktyviai dalyvauti ir išlikti darbo rinkoje. Iš darbo rinkos sistemos iškritusiam ar bandančiam joje išlikti vyresnio amžiaus asmeniui savanoriška veikla gali būti paskata ir vienintelė galimybė įgyti reikiamus įgūdžius - išbandyti skirtingų specialybių darbus, praktiškai pabūti darbo vietoje, užmegzti draugiškus santykius su bendradarbiais ir gauti socialinį palaikymą.
Savanoriškai veiklai galima priskirti daug privalumų, keli iš jų - tai yra pats  savanoriškumas, lankstumas, galimybės dalyvauti.Savanoriška veikla yra specifiška tuo, jog tai neformalus, pagarba paremtas bendravimas, nebijojimas laisvai reikšti savo nuomonės, bendradarbiavimo principu grįsta veikla.Savanoriškos veiklos metu vyksta neformalus ir savaiminis savanorio mokymosi procesas, per santykius tarp organizacijos narių ir savanorio, savanorio ir kliento, savanorio su kitais savanoriais (socialinis), per asmeninį savęs pažinimą (asmeninis) ir naujų profesinių žinių  įgijimą (profesinis). Siekiant vyresnio amžiaus asmenims sudaryti mokymosi ir mokymosi sąlygas, būtina nustatyti, kokios informacijos ir gebėjimų reikia sėkmingai atlikti darbą. Be to, svarbu išsiaiškinti savanorio motyvaciją. Tinkamai suorganizuotos aplinkos sąlygos, santykiai, mokymosi galimybės gali ugdyti ir plėsti naujus gebėjimus. Savanoriška veikla yra vienas iš būdų padėti vyresnio amžiaus žmonėms atgauti pasitikėjimą savo jėgomis, pasijausti reikalingiems, nedirbantiems - sustiprinti savo gebėjimus ir suteikti sau viltį grįžti į darbo rinką, o dirbantiems dar labiau tapti motyvuotais ir atsakingais už save ir supančią aplinką.  
Savanorystės mastai tiek Lietuvoje, tiek ir kitose ES šalyse nėra dideli, numanoma, todėl, kad gyventojų suvokimo lygis apie savanorystę yra nepakankamai išplėtotas. Dažnai savanoriška veikla laikoma tuščiu laiko švaistymu, tačiau savanoriška veikla svarbi įvairiais aspektais - vienas jų tai socialinė įtrauktis, leidžianti kiekvienam asmeniui būti socialinės aplinkos pokyčių kūrėjais, taip pat savanoriška veikla tiesiogiai susijusi su pilietiškumo skatinimu ir aktyviu dalyvavimu visuomeniniame gyvenime įskaitant ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose.
 
Projekto metu didžiausias dėmesys bus skiriamas vietinei savanorystei – kai savanoriai savo gyvenamojoje vietoje, artimoje ir savanoriui svarbioje aplinkoje, galės atlikti savanorišką veiklą. Vietinės savanorystės privalumas yra tas, jog ji vyksta nereikalaujant daug resursų ar didelių investicijų į savanoriškos veiklos sklaidą. Ji įgyvendinama ir plėtojama pačių žmonių iniciatyva. Žmonės sužino apie tokią galimybę vieni iš kitų, nes nedidelėse vietovėse dažnai gyventojai vieni su kitais yra tampriai susiję. Vis dėlto, vietinės savanorystės būdu galima išspręsti daugybę klausimų jau vien dėl to, kad patys savanoriai juos spręsti yra suinteresuoti labiau, nei samdomas ekspertas iš šalies. Savanoriai taip pat dažnai yra tie, kurie gerai pažįsta situaciją ir gali į ją adekvačiai reaguoti. Savanorių veikimo būdai yra jautrūs ir atsakingi sprendžiamų problemų atžvilgiu, nes jie su jomis gyvena jau ne vieną dieną ir yra linkę spręsti iš esmės, o ne epizodiškai ar tik norėdami parodyti gerus rezultatus. Be to, jei tai socialinė pagalba, dažnai savanoriams yra žinomas kur kas platesnis problematikos kontekstas, nei asmeniui iš šalies. 
 
Šiuo metu projekte "Sukurk save iš naujo" jau dalyvauja 98 dalyviai 5iose grupėse ir turime 30 savanorių, kurie savanoriauja savo bendruomenėje po 40 valandų.
 

Projektą įgyvendinanti komanda:

Projekto vadovas/lektorius
Arūnas Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 861267191

Projekto  koordinatorė
Evelina Navikevičienė
El.p Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 852334892

Projekto finansininkė/lektorė
Rima Sitavičienė
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 865549008

Mokymų organizatorius/lektorius

Paulius Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 868586899

 

APIE PROJEKTĄ

Įgyvendindamas projektą Baltijos labdaros fondas numato taikyti savo išplėtotą inovatyvią „Gerovės banko“ metodiką, kuri padės Utenos regiono žmonėms įveikti socialinę atskirtį, pajusti bendruomeniškumą, išmokti dalintis gerumu, išmėginti įvairias veiklas, surasti naujų užimtumo būdų bei sričių, atrasti savo pašaukimą, įgauti motyvacijos aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir versluose. Taip pat darbdaviams, verslams bei darbuotojams bus padedama lengviau surasti vieniems kitus. 
Projekte dauguma dalyvių jau praėjo skaitmeninio, teisinio, finansinio raštingumo  mokymus, praktinius darbo įgūdžius, didžiajai daliai esamų grupių jau suteikti verslumo pagrindai, bei išduoti pažymėjimai.

Projekto tikslinę grupę sudaro Utenos apskrities socialinės rizikos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir socialinės pašalpos gavėjai. Fondas projekto metu bendradarbiaus su vietos savivaldos institucijomis ir Lietuvos darbo birža. Numatoma, kad iš viso Projekte sudalyvaus 231 tikslinės grupės atstovų iš 5 skirtingų Utenos apskrities savivaldybių, kurie projekto veiklų dėka bus motyvuoti aktyviau siekti savo užimtumo, ugdys bendruosius įgūdžius ir gaus socialines paslaugas, skatinančias užimtumą ir socialinę integraciją.

Šiuo metu intensyviai  bendradarbiaujame su 4-iais rajonais iš jų dirbame 14uose grupėse, įgyvendinant projektą "Pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką Utenos apskrityje" .

 PROJEKTO TIKSLAS

Teikiant socialinės integracijos ir užimtumo skatinimo paslaugas, ugdant kompetencijas ir įgūdžius padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

PROJEKTO UŽDAVINYS - Organizuoti ir įgyvendinti socialinės integracijos, užimtumo skatinimo, kompetencijų ir įgūdžių ugdymo veiklas

PROJEKTO VEIKLA

Nr. 1.1. Projekto personalo gebėjimų stiprinimas. 

Projekto personalo mokymai pradėti 2018.06 :

Lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo užimtumo srityje 

 "Gerovės banko" metodikos išplėtojimo ir pritaikymo tikslinei grupei dirbtuvės 
 
"Finansinio raštingumo" mokymai
 

Nr. 1.2. Paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinančios jų integraciją į darbo rinką.

 Veikla pradėta ir įgyvendinta 14 grupėse.

 

Nr. 1.3. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų gebėjimų ir įgūdžių ugdymas.

 Veikla sparčiai įgyvendinama.

 

2020 metų Sausio- Kovo mėnesiais planuojama naujų grupių paieška, esamų grupių mokymų užbaigimas.

 

Informacija kaskart pildoma.

 

 

 

Projekto vykdytojas

Nuo 2005 metų Baltijos labdaros fondas teikia paslaugas kaimo gyventojams, kuriems yra reikalinga įvairiapusė pagalba bei parama, pradedant žinių suteikimu, konsultacijomis ir baigiant materialine pagalba - dovanojant naminius gyvūnus. Baltijos labdaros fondas, turintis ilgametę darbo patirtį su kaimo gyventojais, nuolat tobulina savo teikiamas paslaugas, ieškoma inovatyvių priemonių, kurių dėka kaimo bendruomenių nariai motyvuojami, skatinami kurti, tobulinti save bei supančią aplinką, būti socialiai atsakingais bei dalyvauti bendruomeniniame gyvenime. Fondo veikla nukreipta į socio-ekonominio žmonių gerbūvio didinimą, šiam tikslui pasiekti taikoma mokymų sistema, kuri skatina kaimo bendruomenių narius bendrai veiklai. Rengiamų seminarų, mokymų metu drauge su bendruomenėmis ieškoma būdų spręsti ekonomines problemas ir keisti žmonių požiūrį į gyvenimą.

 

 

Projekas „Sukurk save iš naujo“

Projekto tikslas - sukurti palankias sąlygas kaimo bendruomenėse gyvenantiems, vyresnio amžiaus darbingiems asmenims, aktyviai dalyvauti visuomeniniame savo aplinkos gyvenime sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus bei didinti vyresnio amžiaus darbingų žmonių, iš kaimo vietovių, dalyvavimą darbo rinkoje.

Siekiant šio tikslo numatoma organizuoti ir vykdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanorišką veiklą, vykdyti individualų darbą su savanoriaujančiais asmenimis, juos motyvuoti. Savanoriška veikla išnaudos vidinius bendruomenių resursus, viena vertus padės mažinti socialinę atskirtį ir didins solidarumo jausmą, o kita vertus sutelks žmones savo aplinkos ir jos gerovės didinimui, socialiai naudingų darbų bendram atlikimui. Antras projekto uždavinys susijęs su vyresnių kaimo žmonių išlikimo darbo rinkoje ir grįžimo į ją skatinimu. Žmonės bus motyvuojami, nuraminami, išsklaidomas nerimas ir nežinia, susiję su besikeičiančiu darbu ir socialiniu modeliu, paprastai išaiškinamos jų teisės ir pareigos, diegiama atsakomybė už savo asmeninę gerovę ir iniciatyvumas, taip pat mokoma pažinti ir kovoti su diskriminacijos reiškiniu. Be to, bus skatinamas individualių žmonių gebėjimų ir talentų atsiskleidimas ir jų potencialo išnaudojimas. Trečias uždavinys susijęs su mokymosi visą gyvenimą principo realizavimu, ugdant vyresnių kaimo žmonių bendruosius gebėjimus, visų pirma verslumą ir iniciatyvumą, taip pat šiems laikams būtinus skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Galiausiai paskutinis uždavinys susijęs su teigiamo darbdavių ir visuomenės požiūrio į vyresnius žmones formavimu per žiniasklaidą, viešą erdvę ir specialius projekto renginius, numatomos projekto viešinimo veiklos.

 

Projektą įgyvendinanti komanda:

Projekto vadovas/lektorius
Arūnas Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 861267191

Projekto  koordinatorė
Evelina Navikevičienė
El.p Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 852334892

Projekto finansininkė/lektorė
Rima Sitavičienė
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 865549008

Mokymų organizatorius/lektorius

Paulius Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 868586899

Projekto vykdytojas

Pirmiausia Baltijos Labdaros Fondas numato vykdyti savo projekto komandos vidinius mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, kad projekto komanda geriau pasiruoštų darbui su tiksline grupe Utenos apskrityje, geriau suprastų būtent šio regiono ir TG specifinius poreikius, aktualizuotų savo žinias ir įgūdžius pagal mokymosi visą gyvenimą principą.

Mažas užimtumas Utenos apskrityje yra ir kitų kompleksinių problemų rezultatas. Skurdas ir socialinė atskirtis skatina piktnaudžiavimą alkoholiu, socialinių įgūdžių stoką, žmonių pasyvumą, demotyvaciją, žmonės nejaučia paskatos keistis, įninka į momentinius ir dar žalingesnius iliuzinius problemos sprendimo būdus: imasi azartinių žaidimų, greitųjų kreditų, taip dar labiau didindami skolų naštą ir ekonominius sunkumus. Provincijų, kaimo žmonės ypač aštriai jaučia skurdo ir nepritekliaus problemas, jiems svarbiau yra ne šiaip išgyventi, o būtent gyventi oriai ir turėti tam būtinus ekonominius išteklius. Dėl emigracijos mažėja darbingo amžiaus žmonių dalis. Svarbi ir darbuotojų kvalifikacijos trūkumo problema.

Projekto tikslinę grupę sudaro Utenos apskrities socialinės rizikos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir socialinės pašalpos gavėjai. Fondas projekto metu bendradarbiaus su vietos savivaldos institucijomis ir Lietuvos darbo birža. Numatoma, kad iš viso Projekte sudalyvaus 231 tikslinės grupės atstovų iš 5 skirtingų Utenos apskrities savivaldybių, kurie projekto veiklų dėka bus motyvuoti aktyviau siekti savo užimtumo, ugdys bendruosius įgūdžius ir gaus socialines paslaugas, skatinančias užimtumą ir socialinę integraciją.