Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

Projektu numatoma įvertinti ir vystyti Lietuvos patirtį, gebėjimus ir galimybes teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse. Jordanijos atvejis.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda

Baltijos labdaros fondas įgyvendina projektą “Gyvenu kaime – žinau savo vertę”, finansuojama iš Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų: NVO programos Lietuvoje. Šiuo projektu bus sustiprintos kaime veikiančios bendruomenės, kad šios būtų pajėgios ugdyti kaimo žmonių suvokimą apie žmogaus teises, lygias galimybes, diskriminaciją, pagarbą sau ir kitam.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda