Projekto vykdytojas

Pirmiausia Baltijos Labdaros Fondas numato vykdyti savo projekto komandos vidinius mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, kad projekto komanda geriau pasiruoštų darbui su tiksline grupe Utenos apskrityje, geriau suprastų būtent šio regiono ir TG specifinius poreikius, aktualizuotų savo žinias ir įgūdžius pagal mokymosi visą gyvenimą principą.

Mažas užimtumas Utenos apskrityje yra ir kitų kompleksinių problemų rezultatas. Skurdas ir socialinė atskirtis skatina piktnaudžiavimą alkoholiu, socialinių įgūdžių stoką, žmonių pasyvumą, demotyvaciją, žmonės nejaučia paskatos keistis, įninka į momentinius ir dar žalingesnius iliuzinius problemos sprendimo būdus: imasi azartinių žaidimų, greitųjų kreditų, taip dar labiau didindami skolų naštą ir ekonominius sunkumus. Provincijų, kaimo žmonės ypač aštriai jaučia skurdo ir nepritekliaus problemas, jiems svarbiau yra ne šiaip išgyventi, o būtent gyventi oriai ir turėti tam būtinus ekonominius išteklius. Dėl emigracijos mažėja darbingo amžiaus žmonių dalis. Svarbi ir darbuotojų kvalifikacijos trūkumo problema.

Projekto tikslinę grupę sudaro Utenos apskrities socialinės rizikos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir socialinės pašalpos gavėjai. Fondas projekto metu bendradarbiaus su vietos savivaldos institucijomis ir Lietuvos darbo birža. Numatoma, kad iš viso Projekte sudalyvaus 231 tikslinės grupės atstovų iš 5 skirtingų Utenos apskrities savivaldybių, kurie projekto veiklų dėka bus motyvuoti aktyviau siekti savo užimtumo, ugdys bendruosius įgūdžius ir gaus socialines paslaugas, skatinančias užimtumą ir socialinę integraciją.