Projekto vykdytojas

Nuo 2005 metų Baltijos labdaros fondas teikia paslaugas kaimo gyventojams, kuriems yra reikalinga įvairiapusė pagalba bei parama, pradedant žinių suteikimu, konsultacijomis ir baigiant materialine pagalba - dovanojant naminius gyvūnus. Baltijos labdaros fondas, turintis ilgametę darbo patirtį su kaimo gyventojais, nuolat tobulina savo teikiamas paslaugas, ieškoma inovatyvių priemonių, kurių dėka kaimo bendruomenių nariai motyvuojami, skatinami kurti, tobulinti save bei supančią aplinką, būti socialiai atsakingais bei dalyvauti bendruomeniniame gyvenime. Fondo veikla nukreipta į socio-ekonominio žmonių gerbūvio didinimą, šiam tikslui pasiekti taikoma mokymų sistema, kuri skatina kaimo bendruomenių narius bendrai veiklai. Rengiamų seminarų, mokymų metu drauge su bendruomenėmis ieškoma būdų spręsti ekonomines problemas ir keisti žmonių požiūrį į gyvenimą.

 

 

Projekas „Sukurk save iš naujo“

Projekto tikslas - sukurti palankias sąlygas kaimo bendruomenėse gyvenantiems, vyresnio amžiaus darbingiems asmenims, aktyviai dalyvauti visuomeniniame savo aplinkos gyvenime sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus bei didinti vyresnio amžiaus darbingų žmonių, iš kaimo vietovių, dalyvavimą darbo rinkoje.

Siekiant šio tikslo numatoma organizuoti ir vykdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanorišką veiklą, vykdyti individualų darbą su savanoriaujančiais asmenimis, juos motyvuoti. Savanoriška veikla išnaudos vidinius bendruomenių resursus, viena vertus padės mažinti socialinę atskirtį ir didins solidarumo jausmą, o kita vertus sutelks žmones savo aplinkos ir jos gerovės didinimui, socialiai naudingų darbų bendram atlikimui. Antras projekto uždavinys susijęs su vyresnių kaimo žmonių išlikimo darbo rinkoje ir grįžimo į ją skatinimu. Žmonės bus motyvuojami, nuraminami, išsklaidomas nerimas ir nežinia, susiję su besikeičiančiu darbu ir socialiniu modeliu, paprastai išaiškinamos jų teisės ir pareigos, diegiama atsakomybė už savo asmeninę gerovę ir iniciatyvumas, taip pat mokoma pažinti ir kovoti su diskriminacijos reiškiniu. Be to, bus skatinamas individualių žmonių gebėjimų ir talentų atsiskleidimas ir jų potencialo išnaudojimas. Trečias uždavinys susijęs su mokymosi visą gyvenimą principo realizavimu, ugdant vyresnių kaimo žmonių bendruosius gebėjimus, visų pirma verslumą ir iniciatyvumą, taip pat šiems laikams būtinus skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Galiausiai paskutinis uždavinys susijęs su teigiamo darbdavių ir visuomenės požiūrio į vyresnius žmones formavimu per žiniasklaidą, viešą erdvę ir specialius projekto renginius, numatomos projekto viešinimo veiklos.

 

Projektą įgyvendinanti komanda:

Projekto vadovas/lektorius
Arūnas Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 861267191

Projekto  koordinatorė
Evelina Navikevičienė
El.p Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 852334892

Projekto finansininkė/lektorė
Rima Sitavičienė
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 865549008

Mokymų organizatorius/lektorius

Paulius Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 868586899