APIE PROJEKTĄ

Įgyvendindamas projektą Baltijos labdaros fondas numato taikyti savo išplėtotą inovatyvią „Gerovės banko“ metodiką, kuri padės Utenos regiono žmonėms įveikti socialinę atskirtį, pajusti bendruomeniškumą, išmokti dalintis gerumu, išmėginti įvairias veiklas, surasti naujų užimtumo būdų bei sričių, atrasti savo pašaukimą, įgauti motyvacijos aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir versluose. Taip pat darbdaviams, verslams bei darbuotojams bus padedama lengviau surasti vieniems kitus. 
Projekte dauguma dalyvių jau praėjo skaitmeninio, teisinio, finansinio raštingumo  mokymus, praktinius darbo įgūdžius, didžiajai daliai esamų grupių jau suteikti verslumo pagrindai, bei išduoti pažymėjimai.

Projekto tikslinę grupę sudaro Utenos apskrities socialinės rizikos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir socialinės pašalpos gavėjai. Fondas projekto metu bendradarbiaus su vietos savivaldos institucijomis ir Lietuvos darbo birža. Numatoma, kad iš viso Projekte sudalyvaus 231 tikslinės grupės atstovų iš 5 skirtingų Utenos apskrities savivaldybių, kurie projekto veiklų dėka bus motyvuoti aktyviau siekti savo užimtumo, ugdys bendruosius įgūdžius ir gaus socialines paslaugas, skatinančias užimtumą ir socialinę integraciją.

Šiuo metu intensyviai  bendradarbiaujame su 4-iais rajonais iš jų dirbame 9iuose grupėse, įgyvendinant projektą "Pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką Utenos apskrityje" .

 PROJEKTO TIKSLAS

Teikiant socialinės integracijos ir užimtumo skatinimo paslaugas, ugdant kompetencijas ir įgūdžius padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

PROJEKTO UŽDAVINYS - Organizuoti ir įgyvendinti socialinės integracijos, užimtumo skatinimo, kompetencijų ir įgūdžių ugdymo veiklas

PROJEKTO VEIKLA

Nr. 1.1. Projekto personalo gebėjimų stiprinimas. 

Darbuotojams mokymai pradėti 2018.06 :

Lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo užimtumo srityje 

 "Gerovės banko" metodikos išplėtojimo ir pritaikymo tikslinei grupei dirbtuvės 
 
Darbuotojų mokymai planuojami 2019 metų rudenį :
 
"Finansinio raštingumo" mokymuose
 

Nr. 1.2. Paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinančios jų integraciją į darbo rinką.

 Veikla pradėta 2018.09 ir ir jau įgyvendinta 5grupėse, bei įgyvendinama kituose 4iuose.

 

Nr. 1.3. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų gebėjimų ir įgūdžių ugdymas.

 Veikla pradėta įgyvendinti 2018.10.

5 grupėse jau išduoti 6 mokymų baigimo pažymėjimai.

 

2019 metų rudenį planuojama naujų grupių paieška, esamų grupių mokymų užbaigimas.

 

Informacija kaskart pildoma.