Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

Darbuotojai, ypač vyresnio amžiaus, patiria didelį stresą dėl nežinomybės ir netikrumo permainų laikotarpiu. Lietuvoje iš esmės keičiamas darbo ir socialinis modelis, kompleksiškai reformuojamas teisės aktų reguliavimas, ir dažnai girdimi įvairūs kritiški vertinimai pokyčių atžvilgiu.

_

es l.png                esf l.png

Pagal Eurostat duomenis prognozuojama, kad iki 2060 m. visose ES šalyse jaunų žmonių sumažės 9 proc, o darbingo amžiaus (15–64 m.) žmonių – 15 proc. Taip pat, numatoma, kad vyresnių žmonių skaičius išaugs net 79 proc. (Šaltinis: Eurostat Population structure and ageing statistics).

_

Diskriminacija dėl amžiaus (ypač lyties, taip pat kitų pagrindų) yra opi problema darbo rinkoje , tai konstatuota ir Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo 2016–2020 m. veiksmų plane.

_

Šių metų spalio 17 ir 18 dienomis Saldutiškio bei Dūkšto miesteliuose įvyko pirmieji vyresnių kaimo bendruomenių savanorių mokymai. 8 valandų trukmės mokymai, buvo skirti vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant juos supažindinti su savanoryste ir motyvuoti dalyvauti savanoriškoje veikloje.

_