Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

Šių metų spalio 17 ir 18 dienomis Saldutiškio bei Dūkšto miesteliuose įvyko pirmieji vyresnių kaimo bendruomenių savanorių mokymai. 8 valandų trukmės mokymai, buvo skirti vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant juos supažindinti su savanoryste ir motyvuoti dalyvauti savanoriškoje veikloje.

_

Š. m. Gegužės 25 d. Penktadienį, Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“  įvyko Projekto atidarymo renginys. Dalyvavo bendruomenių nariai , kitų 54+ projektų vykdytojai, Utenos miesto savivaldybės atstovai, socialiniai darbuotojai, Utenos darbo biržos atstovai, Molėtų socialinės paramos centro atstovai. Renginio metu buvo pristatytas Projektas 54+ " Sukurk save iš naujo " , buvo pristatytos ir projekte gvildenamos problemos. Renginyje prisistatė ir kiti vykdytojai, bei trumpai apžvelgti kiti projektai.

Baltijos labdaros fondas dirba su įvairiomis Lietuvos bendruomenėmis įgyvendinant  panašaus pobūdžio projektus. 54+ projekto veiklų ir konkrečių mokymų tikslas yra padėti vyresnio amžiaus žmonėms atrasti savanoriavimo džiaugsmą, suteikti žinias ir motyvaciją, stiprinti darbinius ir bendruosius gebėjimus, paskatinti aktyviai dalyvauti ir išlikti darbo rinkoje.

                                  

_