Š. m. Gegužės 25 d. Penktadienį, Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“  įvyko Projekto atidarymo renginys. Dalyvavo bendruomenių nariai , kitų 54+ projektų vykdytojai, Utenos miesto savivaldybės atstovai, socialiniai darbuotojai, Utenos darbo biržos atstovai, Molėtų socialinės paramos centro atstovai. Renginio metu buvo pristatytas Projektas 54+ " Sukurk save iš naujo " , buvo pristatytos ir projekte gvildenamos problemos. Renginyje prisistatė ir kiti vykdytojai, bei trumpai apžvelgti kiti projektai.

Baltijos labdaros fondas dirba su įvairiomis Lietuvos bendruomenėmis įgyvendinant  panašaus pobūdžio projektus. 54+ projekto veiklų ir konkrečių mokymų tikslas yra padėti vyresnio amžiaus žmonėms atrasti savanoriavimo džiaugsmą, suteikti žinias ir motyvaciją, stiprinti darbinius ir bendruosius gebėjimus, paskatinti aktyviai dalyvauti ir išlikti darbo rinkoje.