Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centre, rugsejo 30 diena.10 val. vyko rajono mokyklų vadovų pasitarimas, kurio metu dalyvavo ir 2015 m. Europos metų vystymuisi geros valios ambasadorė Alytaus rajonui ir Alytaus Europe Direct direktorė - Nijolė Vitienė.

_

Š.m. rugsėjo 24 dieną Alytaus Likiškėlių pagrindinėje mokykloje vyko Europos kalbų dienai skirti renginiai.

12.00 val. mokyklos aktų salėje mokyklos bendruomenė minėdama Europos kalbų dieną maloniai sutiko svečius - Europos metų vystymusi ambasadorę Nijolę Vitienę,  Alytaus „EuropDirect“ centro atstovus, DofE apdovanojimų bei savanorystės programos jaunimui koordinatorę, Saulių Janulevičių - Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį, nuolatinį mokyklos svečią bei pagalbininką, Katažiną Germanovič, Baltijos labdaros fondo projektų koordinatorę, Alytaus kolegijos studentus.

_

2015 m. rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis planuojami mokymai kaimo bendruomenių atstovams Žemaitijoje.

Mokymuose dalyvau po penkis iniciatyvius asmenis iš Žemaičių Kalvarijos, Milašaičių ir Žlibinų bendruomenių.

_

2015 – tieji Europos Parlamento ir Tarybos bendru sprendimu paskelbti Europos metais vystymuisi. 2015-aisiais bendromis ES ir valstybių narių pastangomis bus siekiama atkreipti piliečių dėmesį į vystomojo bendradarbiavimo problematiką ir jo poreikį, gilinti visuomenės žinias apie VB, vykdomas veiklas, jų rezultatus.

_