Įgyvendinant projektą "Lietuvos patirties, gebėjimų ir galimybių teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse įvertinimas ir vystymas. Jordanijos atvejis" 2016 m. rugpjūčio 10-19 dienomis Baltijos labdaros fondo atstovai svečiavosi Jordanijoje. Vizitas skirtas identifikuoti paramos regione sritis, kuriose Lietuvos NVO įsitraukimas turėtų pridėtinę vertę, galėtų išsivystyti į tęstinį bendradarbiavimą.

 

Pabėgėlių antplūdis Europoje tampa ilgalaike problema ne tik ES ir valstybėms narėms, bet ir regiono valstybėms, tampančiomis karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalimis. Tarptautinė bendruomenė stengiasi mobilizuoti paramą šiose šalyse kylantiems iššūkiams spręsti. ES Partnerystės programa siekiama užkirsti kelią nelegaliai migracijai, gerinti sienų apsaugą bei prieglobsčio teikimo sąlygas. Jordanijai ES siekia padėti įsipareigojama pradėti derybas su Jordanija dėl Šengeno vizų išdavimo Jordanijos piliečiams procedūros supaprastinimo, skatina geresnę informacijos sklaidą kvalifikuotiems Jordanijos piliečiams apie įsidarbinimo, studijų ir mokymo programų sąlygas ES, skatinamas abipusio profesinių kvalifikacijų ir universiteto diplomų pripažinimo supaprastinimas.

Pabėgėliai didžiausius iššūkius kelia karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse, visų pirma kaimyninėse valstybėse, kurias pasiekiančių pabėgėlių srautai yra didžiausių apimčių, o būtinybė priimti benamius, užtikrinti jiems orias sąlygas, kurti integracijos galimybes, yra neišvengiama.  Viena iš tokių valstybių yra Jordanija, kurioje glaudžiasi daugiau nei 650 tūkst. oficialių pabėgėlių, sudarančių apie 10 proc. Jordanijos gyventojų. Pabėgėlių antplūdis kelia psichologines, teisines, socialines ir ekonomines problemas tiek pabėgėliams, tiek juos priimančiai Jordanijai, nepajėgiančiai su tokiais iššūkiais susidoroti. Partnerystės programa siekiama užkirsti kelią nelegaliai migracijai, gerinti sienų apsaugą bei prieglobsčio teikimo sąlygas. Jordanijai ES siekia padėti  įsipareigojama pradėti derybas su Jordanija dėl Šengeno vizų išdavimo Jordanijos piliečiams procedūros supaprastinimo, skatina geresnę informacijos sklaidą kvalifikuotiems Jordanijos piliečiams apie įsidarbinimo, studijų ir mokymo programų sąlygas ES, skatinamas abipusio profesinių kvalifikacijų ir universiteto diplomų pripažinimo supaprastinimas.

Pabėgėliai didžiausius iššūkius kelia karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse, visų pirma kaimyninėse valstybėse, kurias pasiekiančių pabėgėlių srautai yra didžiausių apimčių, o būtinybė priimti benamius, užtikrinti jiems orias sąlygas, kurti integracijos galimybes, yra neišvengiama.  Viena iš tokių valstybių yra Jordanija, kurioje glaudžiasi daugiau nei 650 tūkst. oficialių pabėgėlių, sudarančių apie 10 proc. Jordanijos gyventojų. Pabėgėlių antplūdis kelia psichologines, teisines, socialines ir ekonomines problemas tiek pabėgėliams, tiek juos priimančiai Jordanijai, nepajėgiančiai su tokiais iššūkiais susidoroti. Nors Lietuvos įdirbis teikiant vystomojo bendradarbiavimo paramą Artimųjų Rytų regione artimas nuliui, prisidėti prie tarptautinės bendruomenės sprendžiamų iššūkių privalome.  Lietuvos įsitraukimą į tarptautines pastangas reikia skatinti ir organizuoti atsižvelgiant į kylančius paramos poreikius, atitinkamus Lietuvos organizacijų gebėjimus ir patirtį, kuriant sąlygas Lietuvos organizacijoms rasti nišą tęstinei paramai teikti.

Kontraktų su vietiniėmis organizacijomis užmezgimui ir realios situacijos apžvalgai suplanuotas vizitas Jordanijoje, kurio nauda bus išreikšta parengus išvadas ir rekomendacijas apibendrinus surinktą inromaciją.

Vizito Jordanijoje akimirkos

 IMG 0149

IMG 0129

IMG 0162

IMG 0174

IMG 0273

IMG 0279

IMG 0281

IMG 0305

IMG 0306

Projektas finansuojamas Užsienio Reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbioavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.